ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

Advertisements